บริการด้านบัญชี

บริการรับทำบัญชี

โดย ทีมงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้รับการอบรมจากหลักสูตรของกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า จัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ตามพ.ร.บ.การบัญชี และประมวลรัษฎากรกำหนด รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ

รับตรวจสอบบัญชี

การยื่นงบการเงินประจำปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป กับการวางใจมืออาชีพที่เข้าใจในรายละเอียดของงานอย่างทีมงานเรา โดยวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบบัญชี

บริการให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชี แนวทางการทำบัญชี กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำบัญชี และวางแผนการทำบัญชี

บริการจัดวางระบบบัญชี

รวมถึงการให้บริการในการวิเคราะห์และออกแบบระบบบัญชีเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า การออกแบบระบบงานและเอกสารต่างๆตรงตามความต้องการของกรมสรรพากร และตามหลักพื้นฐานของการออกแบบระบบบัญชี

บริการจดทะเบียน

เมื่อผู้ประกอบการมีแผนธุรกิจเป็นของตนเองแล้ว และพร้อมลงมือดำเนินธุรกิจ กระบวนการหรือขั้นตอนต่อไปที่ผู้ประกอบกิจการใหม่ต้องดำเนินการดังนี้

   • บริการจดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด
   • บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ
   • บริการจดเปลี่ยนแปลงที่พาณิชย์จังหวัด และสรรพากรจังหวัด

บริการด้านบัญชีและภาษีอากร

 • จัดทำบัญชีตามพ.ร.บ.การบัญชี
 • จัดทำงบการเงินและงบกระแสเงินสด
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีอากรทุกประเภท

บริการด้านตรวจสอบบัญชีภายใน

 • ตรวจสอบบัญชีภายใน
 • วิเคราะห์งบการเงินและกระแสเงินสด
 • จัดวางระบบบัญชี

บริการด้านจดทะเบียน

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิกและชำระบัญชี
 • บริการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่ม
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด
 • บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ

บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชี

 • การวางแผนด้านบัญชีและจัดทำแผนบัญชี
 • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร
 • กฎหมายทั่วไป

บริการด้านไอที

บริการด้านการ SERVICE

 • ดูแลระบบคอมพิวเตอร์แบบเหมาจ่าย รายเดือน
 • ซ่อมคอมพิวเตอร์,พริ้นเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า
 • ออกแบบและวางระบบเครือข่าย (LAN)
 • วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทุกรูปแบบ
 • วางระบบด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส (Express)

Hardware

 • จำหน่ายคอมพิวเตอร์และเซิฟเวอร์
 • จำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้า
 • จำหน่ายเครื่องพริ้นเตอร์


Software

 • จำหน่ายโปรแกรม Express
 • จำหน่ายโปรแกรม แอนตี้ไวรัส (ESET NOD32)
 • จำหน่ายโปรแกรมร้านอาหาร
 • จำหน่ายโปรแกรมขายหน้าร้าน POS
 • จำหน่าย WINDOWS และ Microsoft office

ติดต่อแผนก IT ได้ที่

คุณญาณสุธีร์ รัตนบุญมา

   • ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายไอที
   • มือถือ : 091-1181635
   • โทรศัพท์ : 038-270333 ต่อ 1101
   • แฟ็กซ์ : 038-146615-6
   • E-mail : Zan-b@hotmail.com