Welcome | ยินดีต้อนรับ

มุ่งมั่นพัฒนา รักษาคุณภาพ และมาตรฐานการบริการ

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง : บัญชี

จำนวน : หลายอัตรา เพศชาย-หญิง อายุ : 20-30 ปี

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรือ ปริญญาตรี

สาขา บัญชี การจัดการ การตลาด คอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ : มีความรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ Word Excel

มีประสบการณ์ด้านโปรแกรมบัญชี Express รับพิจารณาเป็นพิเศษ